نقش فرهنگی و کرکرد بنی امیه در واقعه عاشورای 61 هجری
47 بازدید
محل نشر: مجله تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی _ تابستان 90شماره 3_ دانشگاه معارف اسلامی قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی